Φεβρουάριος 2021

  |    |  Φεβρουάριος

Η εφηβεία (11-19 έτη) αποτελεί ένα ταξίδι ενηλικίωσης σε πολλαπλά επίπεδα. Το πέρασμα συμβολικά από την παιδικότητα και την εξάρτηση από τους γονείς, στην ενηλικίωση και την αυτονομία, ολοκληρώνεται με την κατάκτηση της ‘προσωπικής ταυτότητας’ του ατόμου στο τέλος αυτής της περιόδου. Η συγκεκριμένη, συνεπώς περίοδος χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές, που οδηγούν στις αναπότρεπτες και

Η ιδέα του Μέντορα ως συμβούλου και καθοδηγητή, υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ο πρώτος «Μέντωρ» αναφέρεται από τον Όμηρο ως πιστός φίλος του Οδυσσέα, που εμψυχώνει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τον γιο του Τηλέμαχο, όσο εκείνος λείπει στον πόλεμο. Στον αρχαίο μύθο, στο πρόσωπο του «Μέντωρ» συναντούμε την σοφία, το ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη, την προσφορά

Ηλέκτρα Κτενά .

Κλινική Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος MSc
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Πηνελόπης Δέλτα 31, Νέο Ψυχικό 15451
(+30) 6937292633
[email protected]